Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Ustawienia dla plików cookies możesz zmienić poprzez odpowiednią modyfikacje opcji przeglądarki internetowej.
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.dobrapolityka.tv umożliwia przeglądanie treści audiowizualnych i multimedialnych o tematyce związanej z zagadnieniami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.

Administrator

Serwis internetowy www.dobrapolityka.tv jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Kalata Media Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, przy ul. 1 Maja 17B (05-860 Płochocin), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145564, NIP: 1182083497.

Właściciel

Serwis internetowy www.dobrapolityka.tv jest własnością spółki Kalata Media Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, przy ul. 1 Maja 17B (05-860 Płochocin), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145564, NIP: 1182083497.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dobrapolityka.tv,

Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dobrapolityka.tv,

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.dobrapolityka.tv zarządzany i administrowany przez spółkę Kalata Media Sp. z o.o., z siedzibą w Płochocinie, przy ul. 1 Maja 17B,

Odwiedzający – osoba fizyczna przeglądająca zawartość Serwisu na Urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Osoba fizyczna może być Odwiedzającym, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka Kalata Media Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, przy ul. 1 Maja 17B (05-860 Płochocin), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145564, NIP: 1182083497.

Przedmiot działalności
 1. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści o różnorodnej tematyce i różnorodnym charakterze. W szczególności są to treści o charakterze audiowizualnym o tematyce informacyjnej, naukowej, rozrywkowej i reklamowej. Treści zamieszczone w Serwisie są udostępniane Odwiedzającym wyłącznie dla ich własnego użytku osobistego oraz w celach edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych.
 2. Odwiedzający korzysta z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie. Poprzez przeglądanie zawartości Serwisu i/lub korzystanie z udostępnianych przez niego narzędzi informatycznych Odwiedzający wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Administratora i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług elektronicznych udostępnionych w Serwisie.
Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wszelkie prawa do utworów udostępnianych poprzez Serwis w całości lub we fragmentach, w szczególności do materiałów audiowizualnych, elementów graficznych, informacji tekstowych itp., należą do Właściciela Serwisu.
 2. Odwiedzający nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać materiałów opublikowanych w Serwisie, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z zastrzeżeniem udostępniania odnośników do materiałów opublikowanych w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Google+ lub Twitter.
Kontakt z Serwisem
 1. Odwiedzający Serwis może przekazać Administratorowi swoje opinie, komentarze i pytania dotyczące treści publikowanych w Serwisie.
 2. Odwiedzający może poinformować Administratora o potencjalnych naruszeniach praw autorskich.
 3. Odwiedzający może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie – pod nr tel. +48 22 2926120 lub poprzez przesłanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres: Kalata MEDIA Sp. z o.o., ul. Maja 17B, 05-860 Płochocin.
 4. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych osoby kontaktującej się w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu zwrotnego.
Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”, do którego można uzyskać dostęp poprzez kliknięcie odpowiedniego linku na dowolnej stronie Serwisu.

Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy dostępny jest za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 2. Ze względu na możliwe zmiany w uwarunkowaniach prawnych i technologicznych funkcjonowania Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

 

 

 

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NAPISZ DO NAS

Chcesz się z nami skontaktować?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Początek strony